Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Cameleon Finland Oy
Y-tunnus: 2724839-9
Käyntiosoite: Töölönkatu 30 C, 00260 Helsinki
Postiosoite: Tehtaankatu 25D 95, 00150 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Emma Räsänen
Puhelin: +358 40 665 089
Sähköposti: contact@cameleonpaint.fi

3. Rekisterin nimi

Cameleonpaint.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Cameleonpaint.fi -sivuston asiakkaaksi tai ostanut Cameleon Professional Face&Bodypaint -tuotteita.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tilausten tekeminen edellyttää rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Yhteystiedot (nimi ja yhteystiedot yhteydenottoa varten), tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus), asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

8. Tietojen luovutus

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Asiakastietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

12. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.